نمایش نقش سیم اتصال به زمین(ارت)
ساعت ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٧   کلمات کلیدی:

وسایل مورد نیاز :

یونولیت(آکاستیو)،قوطی پلاستیک،کلید یک پل روکار،سیم اتصال روکش دار،جعبه (ی تقسیم،ماکت ماشین لباسشویی ومولد(ترانس12ولت


نمایش نقش سیم اتصال به زمین(ارت وسایل مورد نیاز : یونولیت(آکاستیو)،قوطی پلاستیک،کلید یک پل روکار،سیم اتصال روکش دار،جعبه (ی تقسیم،ماکت ماشین لباسشویی ومولد(ترانس12ولت هدفها: شناخت بهتر نقش سیم اتصال به زمین در وسایل برقی نمایش چاه اتصال به زمین آگاه کردن دانش آموزان از خطر برق گرفتگی ناشی از تماس با وسایل برقی (ماشین لباسشویی)و نحوه ی ساخت صفحه ای مستطیل شکل از یونولیت آماده می کنیم. دو عدد قوطی در گوشه های صفحه به عنوان چاه اتصال زمین نصب می کنیم. ماکت ماشین لباسشویی ومولد را نیز روی صفحه قرار می دهیم. سیم کشی های لازم واتصال سیم زمین از ماشین لباسشویی به چاه واز چاه به مولد را انجام می دهیم. عروسک را کنار دستگاه لباسشویی می گذاریم .اتصالات لازم را نیز برقرار می کنیم. داخل قوطی ها ،به ضخامت 1 سانتی متر نمک وزغال می ریزیم ویک صفحه مسی روی اولین لایه آن می گذاریم. روش استفاده ابتدا با روشن کردن کلید کنار ماکت مولد ،برق را به دستگاه می رسانیم.در این حال،دست عروسک را به ماشین لباسشویی تماس می دهیم.لامپ بالای سر عروسک روشن می شود که نشانگر برق گرفتگی عروسک است(این در صورتی است که کلید چاه اتصال زمین قطع باشد).در این هنگام ،اگر کلید اتصال زمین نزدیک چاه اتصال زمین ماشین لباسشویی را وصل کنیم،از برق گرفتگی عروسک جلوگیری می کند،زیرا برق مسیر کوتاه تر وکم مقاومت تر را انتخاب می کند .یعنی به جای عبور از بدن عروسک ،از طریق سیم اتصال زمین منزل به چاه اتصال زمین نیروگاه می رود،فیوز را قطع می کند واز برق گرفتگی جلوگیری به عمل می آورد.