آشنایی با اصطلاحات معماری (2)
ساعت ۸:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٧   کلمات کلیدی:

بیز : نوعی چغد یا طاق بیضوی


بیز : نوعی چغد یا طاق بیضوی

پیش بر : کاشی های بریده شده برای تزیین بنا

تابش بند : آفتابگیر ، تیغه های عمودی بین درها

تربنه : نوعی گوشه سازی در گنبد

ترنج : طرحی از هنر تزیینی

تن گذار : بخشی از سفت کاری بنا که عمل انتقال نیرو را به عهده دارد .

تویزه : باریکه طاق های باربری که بین طاق ها زده می شود تا سنگینی وارده بر طاق را تحمل کند .

تیمچه : بنای بازرگانی و تجاری جانگذار : مسیر حرکت (خط انتقال ) که در ساختمان دیده نمی شود .

چبیره : مراحل تبدیل مربع به دایره در ایجاد گنبدها

چهار سو : چهار راه معمولا گنبدی که بر فراز تقاطع بازار ها قرار گرفته است

چهار صفه : اتاق مربع شکل با گنبدی بر فراز چهار طاق

چهار طاق : اتاق مربع شکل گنبد دار

چهل ستون : بنایی که دارای ستون های متعدد باشد.

حجره :» اتاق اطراف میانسرا

خشت : آجر خام