راهنمای نحوه قرائت کنتورهای دیجیتالی
ساعت ٧:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/٢٧   کلمات کلیدی:

کارکرد:اگر کنتور شما معمولی باشد کارکرد کنتور شما عددی یک تا پنج رقم می باشد مثلا 32451

ولی اگر کنتور شما دیجیتالی باشد ابتدا بایدباتوجه به عکس های زیر قرائت را آموزش ببینید و به این صورت وارد کنید

1-اوج بار:که می تواند عددی یک تا پنج رقمی باشد

2- میان باری: که می تواند عددی یک تا پنج رقمی باشد

3-کم باری: که می تواند عددی یک تا پنج رقمی باشد

در صورت هرگونه مشکل باشماره تلفن09100032381 تماس بگیرید

 

مثالی جهت اعلام کنتور معمولی

شناسایی2/12/40606/37/99999

کارکرد34521

 

مثالی جهت اعلام کنتور دیجیتال

شناسایی2/12/40606/37/99999

کارکرد:اوج بار342 (که می تواند عددی یک تا پنج رقمی باشد بدون ممیز)

2-میانباری:765 (که می تواند عددی یک تا پنج رقمی باشد بدون ممیز)

3-کم باری: 123(که می تواند عددی یک تا پنج رقمی باشد بدون ممیز)


در این وبلاک تلاش برآن شده که با آگاهی دهی بیشتر همکاری بیشتری را ایجاد کنیم تا مورد رضایت خداوند و شما عزیزان قرار بگیرد
این حرکت به پشتوانه دودهه تجربیات حقیر (در مناطق نارمک ،تهرانپارس ،بوعلی و هفده شهریور و یک دهه تجربه در طراحی سایت و وبلاگ برای فعالیت های علمی و ادبی) می باشد  که  در این خصوص از رهنمود و دلسوزی معاونت توزیع برق هفده شهریور خانم جمال لو کمال تشکر را دارم
 امید وارم  با پشتیبانی مدیران به سلیت تبدیل شده ودر تعالی بکوشد  حقیر هم در خدمت رسانی مشتاق بوده و هستم
من الله تو فیق
------------------

مشترکینی که علاقمند به اعلام کارکرد کنتور برقشان در این وبلاگ می باشند باید در قسمت نظرات بصورت زیر عمل نمایند

1-شناسایی:شناسایی هر مشترک در قسمت بالای سمت راست قبض بصورت عددی ممیز دار ..../...../40606/..../2 نوشته شده که توسط این عدد شما


شناسایی می شوید

2-کارکرد:اگر کنتور شما معمولی باشد کارکرد کنتور شما عددی یک تا پنج رقم می باشد مثلا 32451

ولی اگر کنتور شما دیجیتالی باشد ابتدا بایدباتوجه به عکس های زیر قرائت را آموزش ببینید و به این صورت وارد کنید

1-اوج بار:که می تواند عددی یک تا پنج رقمی باشد

2- میان باری: که می تواند عددی یک تا پنج رقمی باشد

3-کم باری: که می تواند عددی یک تا پنج رقمی باشد

در صورت هرگونه مشکل باشماره تلفن09100032381 تماس بگیرید

 

مثالی جهت اعلام کنتور معمولی

شناسایی2/12/40606/37/99999

کارکرد34521

 

مثالی جهت اعلام کنتور دیجیتال

شناسایی2/12/40606/37/99999

کارکرد:اوج بار342 (که می تواند عددی یک تا پنج رقمی باشد بدون ممیز)

2-میانباری:765 (که می تواند عددی یک تا پنج رقمی باشد بدون ممیز)

3-کم باری: 123(که می تواند عددی یک تا پنج رقمی باشد بدون ممیز)

راهنمای نحوه قرائت کنتورهای دیجیتالی

 
نحوه قرائت نوع کنتور  

با فشار دادن متوالی کلید مشکی (سمت چپ کنتور)
مقدار کارکرد میان باری با کد Rate2، مقدار کارکرد اوج بار با کد Rate1و مقدارکارکرد کم باری با کد Rate3نمایش داده میشود

جهت قرائت می بایست هر سه عدد ( بدون ممیز ) ثبت شود

نحوه قرائت کنتور دیجیتالی اَمپی AMPY تک فاز   

مقادیر روی LCD کنتور بطور اتوماتیک تغییر می کند
مقدار کارکرد میان باری با کد 1.8.2 ، مقدار کارکرد اوج بار با کد 1.8.1 و مقدارکارکرد کم باری با کد 1.8.3 نمایش داده میشود

جهت قرائت می بایست هر سه عدد ( بدون ممیز ) ثبت شود

نحوه قرائت کنتور دیجیتالی اِلستر ELSTER تک فاز

 

با فشار دادن متوالی کلید آبی (سمت راست کنتور)
مقدار کارکرد میان باری با کد 2 ، مقدار کارکرد اوج بار با کد 1 و مقدارکارکرد کم باری با کد 3نمایش داده میشود

جهت قرائت می بایست هر سه عدد ( بدون ممیز ) ثبت شود

  نحوه قرائت کنتور دیجیتالی اکتاریس تک فاز  

با فشار دادن متوالی کلید آبی A (سمت راست کنتور)
مقدار کارکرد میان باری با کد 1.8.2 ، مقدار کارکرد اوج بار با کد 1.8.1 و مقدارکارکرد کم باری با کد 1.8.3نمایش داده میشود
جهت قرائت می بایست هر سه عدد ( بدون ممیز ) ثبت شود

نحوه قرائت کنتور دیجیتالی افزار آزما JAM۲۰۰

 
 

 با فشار دادن متوالی کلید A (سمت راست کنتور)
مقدار کارکرد میان باری با کد T2 ، مقدار کارکرد اوج بار با کد T1 و مقدارکارکرد کم باری با کد T3 نمایش داده میشود

جهت قرائت می بایست هر سه عدد ( بدون ممیز ) ثبت شود

نحوه قرائت کنتور دیجیتالی افزار آزما JM۱۱۰B    

مقادیر روی LCD کنتور بطور اتوماتیک تغییر می کند
مقدار کارکرد میان باری با کد 2 ، مقدار کارکرد اوج بار با کد 1 و مقدارکارکرد کم باری با کد 3نمایش داده میشود

جهت قرائت می بایست هر سه عدد ( بدون ممیز ) ثبت شود

  نحوه قرائت کنتور دیجیتالی صاایران تک فاز  

مقادیر روی LCD کنتور بطور اتوماتیک تغییر می کند
مقدار کارکرد میان باری با کد 2 ، مقدار کارکرد اوج بار با کد 1 و مقدارکارکرد کم باری با کد 3 نمایش داده میشود

جهت قرائت می بایست هر سه عدد ( بدون ممیز ) ثبت شود

نحوه قرائت کنتور دیجیتالی تک فاز EVAN۱۰۱۰

 

مقادیر روی LCD کنتور بطور اتوماتیک تغییر می کند
مقدار کارکرد میان باری با کد 1.8.2 ، مقدار کارکرد اوج بار با کد 1.8.1 و مقدارکارکرد کم باری با کد 1.8.3 نمایش داده میشود

جهت قرائت می بایست هر سه عدد ( بدون ممیز ) ثبت شود

نحوه قرائت کنتور دیجیتالی اینتچ Intech تک فاز 

 

مقادیر روی LCD کنتور بطور اتوماتیک تغییر می کند
مقدار کارکرد میان باری با کد P2 ، مقدار کارکرد اوج بار با کد P1 و مقدارکارکرد کم باری با کد P3 نمایش داده میشود

جهت قرائت می بایست هر سه عدد ( بدون ممیز ) ثبت شود

نحوه قرائت کنتور دیجیتالی اکتاریس Actaris سه فاز

 
 

مقادیر روی LCD کنتور بطور اتوماتیک تغییر می کند
مقدار کارکرد میان باری با کد r۰2 ، مقدار کارکرد اوج بار با کد r۰1 و مقدارکارکرد کم باری با کد r۰3 نمایش داده میشود

جهت قرائت می بایست هر سه عدد ( بدون ممیز ) ثبت شود

نحوه قرائت کنتور دیجیتالی اَمپی AMPY  سه فاز

 

مقادیر روی LCD کنتور بطور اتوماتیک تغییر می کند
مقدار کارکرد میان باری با کد 1.8.2 ، مقدار کارکرد اوج بار با کد 1.81و مقدارکارکرد کم باری با کد 1.8.3نمایش داده میشود

جهت قرائت می بایست هر سه عدد ( بدون ممیز ) ثبت شود

نحوه قرائت کنتور دیجیتالی اینتچ Intech سه فاز