مفتول چیست
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٥   کلمات کلیدی:
 • تابیده‌شده, تاب داده‌شده, پیچیده,
 • درفارسی ‌به ‌معنی رشته‌باریک فلزی‌که‌مانند نخ تابیده‌است نیزمی گویند
 • ( اسم ) 1 - تابیده تافته شده تاب داده
 •  [ جعد مفتول جان گسل باشد زلف مرغول غول دل باشد . ]
 • (حدیقه .مد.2 )357 - ( اسم ) تاری که از گلابتون و مانند آن سازند .
 •  3 - رشته باریک و دراز فلزی سیم .
مفتول سر
 • کج سرو معوج سر
مفتول کش
 • در هندوستان تار کش گویند
مفتول ساز
 • ( صفت ) آنکه مفتول سازد.
مفتول سازی
 • 1 - شغل و عمل مفتول ساز:
 • [ رواج ملیله دوزی و مفتول سازی و سرمه روزی درالبسه رسمیه
 • ( بزمان ناصر الدین شاه ) . ] ( الماثر و الاثار . 101 )
 • مفتول