جواب پرسش صفحه ی 30 کتاب کارو فناوری هشتم پودمان کار با برق اهمیت سیم اتصال به ز
ساعت ٦:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٢٤   کلمات کلیدی:

سوال : در مورد تفاوت دو حالت دیده شده در شکل های زیر توضیح دهید.

جواب :  در تصاویر زیر اهمیت استفاده از سیم اتصال به زمین بیان شده است.

در تصویر اول از سیم اتصال به زمین استفاده نشده به همین دلیل اگر در بدنه اتو اتصالی اتفاق بیفتد و انسان دست به بدنه آن بزند برق از طریق بدن او به زمین متصل شده و باعث برق گرفتگی می شود.


اما در تصویر زیر از سیم اتصال به زمین استفاده شده پس در صورت اتصالی اتو برق از طریق سیم اتصال به زمین منتقل شده و در انسان باعث برق گرفتگی نمی شود.