رسم خط ندید در سه نما
ساعت ۱:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/٢٠   کلمات کلیدی:
خطوطی که در طرف دیگر نما قرار می گیرند و ما آن ها را نمی بینیم بصورت خط چین رسم می کنیم . این تصویر متحرک کمک می کند تا خط ندید را بهنر درک کنید .