عیب یابی خازن ها
ساعت ٩:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/۱٩   کلمات کلیدی:

با سلام

در فصل دوم آموزش حرفه وفن کار با برق قسمت الکترونیک می باشد

 


عیب یابی خازنها

هر گاه یک اهم متر را به خازن سالم وصل کنیم باتری داخلی اهم متر از طریق مقاومت سری داخلی اهم متر، خازن را شارژ می کند. در هنگام شارژ چون جریان در مدار برقرار می شود اهم متر منحرف می شود و به آرامی به سمت چپ بر می گردد.

میزان انحراف عقربه به میزان ظرفیت خازن و مقاومت داخلی اهم متر دارد. برای خازنهای بزرگتر از 100nF میزان انحراف بوسیله چشم دیده می شود ولی برای خازنهای کمتر ممکن است این انحراف توسط چشم دیده نشود. در چنین مواقعی با تعویض ترمینالهای اهم متر و به دلیل تخلیه سپس شارژ شدن مجدد خازن این عمل محسوس تر شده و بهتر دیده می شود.

قبل از اقدام به عیب یابی خازنها باید به این نکات توجه کرد:
1. قبل از عیب یابی، حتما خازن باید تخلیه شود( از طریق اتصال کوتاه کردن دو پایه خازن) زیرا ممکن است ولتاژ داخلی و ذخیره شده در خازن زیاد باشد و به دستگاه اهم متر آسیب برساند.

2.خازن هارا بر روی مدار نمی توان تست کرد. ابتدا باید آن را از روی مدار جدا سپس تخلیه و بعد آن را مورد آزمایش قرار داد.

3. در مورد خازنهای الکترولیتی باید پلاریته (پایه مثبت و منفی) آن را رعایت کرد.خازن در مدارهای متناوب( برق شهر)

هر گاه جریان متناوبی به خازن اعمال شود بعلت شارژ و دشارژ دایمی در مدار، جریانی برقرار می شود که این مقدار جریان به دامنه ولتاژ ، ظرفیت خازن و فرکانس موج متناوب بستگی دارد.مقاومت ظاهری یا عکس العمل خازنی

نسبت ولتاژ دو سر خازن به جریان خازن را مقاومت ظاهری یا عکس العمل خازن می نامند. Xc=Vc/Ic

این رابطه بیانگر قانون اهم برای خازن در مدار AC می باشد.

Ic عددی است که آمپر متر AC نشان می دهد. در این رابطه Ic و Vc مقادیر موثر یا مقادیر ماکزیمم جریان و ولتاژ هستند و اگر جریان بر حسب آمپر A و ولتاژ بر حسب ولت V باشد مقدار Xc بر حسب اهم بدست می آید.

مقاومت ظاهری در برابر یک موج سینوسی از رابطه زیر به دست می آید.

Xc=1/2πfc