رایانه اختراعی الهام گرفته از انسان
ساعت ۸:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/٢٢   کلمات کلیدی:

بسیاری از یافته ها و اختراعات بشر برگرفته از طبیعت و موجودات طبیعی است بدین ترتیب که عالم هستی همانند معلمی الهام بخش نقش مهم و موثری را جهت رسیدن انسان به اهداف و آرزوهای بلند پروازانه خود ایفا نموده است. به عنوان مثال میتوان به پرندگان اشاره کرد که الهام بخش ساخت هواپیما بوده اند. با مقایسه بین این دو میتوان به بسیاری از شباهت های فیزیکی و رفتاری پی برد. امکان پرواز با چنین ساختار فیزیکی، نحوه برخاستن، اوج گرفتن، ادامه پرواز، فرود آمدن، سیستم ناوبری و دیگر مسائل پرندگان منتهی به ساخت هواپیما گردید. بنابراین میتوان استنباط کرد که بشر دانسته یا بطور ناخودآگاه برای خلق بسیاری از پدیده ها از طبیعت اطراف بهره زیادی برده است.


یکی از بزرگترین و موثرترین ساخته های بشر در قرن اخیر که قطعاً میتوان از آن بعنوان دستیار شماره یک انسان یاد کرد، رایانه است. این وسیله سبب شد بسیاری از پیشرفتها و ترقی های امروزه بشر جامه عمل بخود بپوشاند و امور مختلف را تسهیل بخشد تا جایی که تصور جوامع کنونی بدون وجود این وسیله عملاً ناممکن مینماید. مطمئناً ساخت رایانه نیز همانند سایر اختراعات بشر مبرا از الهامات طبیعی نبوده و بطور حتم پدیده ای طبیعی بطور مستقیم یا غیر مستقیم در شکل یافتن آن دخالت داشته است.با کنکاش و بررسی در ساختار و قابلیتهای این وسیله می توان به حقایقی شگفت انگیز پی برد. یک رایانه روشن از دو بخش اصلی سخت افزار و نرم افزار تشکیل شده که هر یک از این دو بخش ماهیتی مستقل و در عین حال لازم و ملزوم دارند به این معنا که سخت افزار و نرم افزار یک رایانه بطور مستقل و مجزا فاقد هرگونه کارایی بوده و عملاً غیر قابل استفاده می باشد. پیشرفته ترین سخت افزارها بدون وجود نرم افزار، و پیچیده ترین نرم افزارها بدون وجود سخت افزار هیچگونه کارایی نمی توانند از خود نشان دهند و تنها در کنار یکدیگر معنی و مفهوم پیدا میکنند. سخت افزار خود از چندین بخش تشکیل یافته که در راس آن پردازنده مرکزی است و فرماندهی و کنترل سایر بخشها را بعهده دارد. پردازش اطلاعات و تصمیم گیری ها نیز در این بخش صورت میگیرند. بخش دیگر سخت افزار حافظه است که محل نگهداری نرم افزار و برنامه های اجرایی می باشد. منطق تصمیم گیری و رویه اجرای کلیه کارها توسط نرم افزار و برنامه های از پیش تعریف شده به پردازنده ارائه میگردد. و پردازنده فقط وظیفه اجرای این دستورالعملهای نرم افزاری را دارد.