روش تدریس بارش مغزی
ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/۳   کلمات کلیدی:

روش بارش فکری یا یورش مغزی (Brain  Storming) به معنی استفاده از مغز برای یورش به یک مسئله است بارش فکری عبارتست از اجرای یک روش گردهمایی که گروهی می کوشند برای یک مسئله بخصوص با ارائه تمامی ایده های خود راه حلی بیابند .

شرایط:

·      هرتعداد از دانش آموزان می توانند در این روش شرکت کنند اما هرچه زمان جلسه کوتاهتر باشد، تعداد شرکت کننده ها نیز باید کمتر باشد.

·      تعداد افراد یک گروه معمولا 4 تا 5 نفر مناسب است ولی تا 15 نفر نیز می تواند باشد.

·      هر موضوعی که انتخاب می شود باید دانش آموزان اطلاعات مختصری در مورد آن داشته باشند و با انگیزه کافی در مورد آن به ارائه ایده بپردازند.

·     همه دانش اموزان باید بدانند که کمیت نظرات ارائه شده بسیار مورد توجه شماست .

·     دانش آموزان باید ابتدا با قواعد بارش فکری آشنایی کافی داشته باشند.


قوانین کار گروهی در روش  بارش فکری

1- هرچه تعدادایده ها بیشتر باشد بهتر است.-

2- هیچ ایده ای توسط اعضای گروه حذف نمی شود و هیچ ایده ای نادیده گرفته نمی شود.

3- انتقاد و اعتراض ممنوع است.

4- قضاوت در مورد ایده ها ممنوع است.

5- مخالفت ممنوع است.

6- اعضای گروه باید با توجه به نظرات یکدیگر ایده ی جدید بسازند.

7- تمامی ایده ها غیر از شوخی های آشکار پذیرفتنی است.

8- سرگروه مسئول برقراری نظم و رعایت نوبت در گروه است.

9- نظرات غیر عادی و دور از ذهن نیز دارای اهمیت هستند.


مراحل اجرای الگوی تدریس بارش فکری:

1- طرح موضوع:

•   انتخاب و ارائه ی یک موضوع یا مسئله

•  طرح سوالات ایده برانگیز

2-گروه سازی و شرح قوانین:

•    تشکیل گروه ها

•     تعیین سرگروه و منشی

•     اعلام قوانین روش بارش فکری

3-بارش ایده ها

•   تمرکز دادن دانش آموزان برروی دادن ایده و بروز آن

•   تاکید معلم بر روی بیان تمامی ایده ها و تعداد هرچه بیشتر آنها

4-طبقه بندی ایده ها

  •   دسته بندی ایده ها و تنظیم آنها به ترتیب اولویت

•      حذف ایده های مشابه و نامناسب

5-ارزشیابی ایده ها

•    ارائه ایده های نهایی و پالایش شده

•      اصلاح ایده های نادرست از نظر علمی

•      قضاوت در مورد ایده ها و تاکید روی ایده های نو و خلاق

 

نظر نویسنده وبلاگ: نظر شخصی بنده اینست که این روش قابلیت انعطاف بسیار زیادی دارد و می توان آن را در شرایط سخت تر کلاسی مثل پرجمعیت بودن کلاس یا کلاسهایی که بچه ها از نظر مشارکت یا سطح سواد در سطح پایینتری هستند یا حتی در شروع اجرای این روش برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان با این روش، به شیوه ی آسانتری اجرا کرد.

در این شیوه می توان  ابتدا به طرح موضوع پرداخت سپس از همه دانش آموزان کلاس درخواست ارائه ایده نمود در حقیقت به جای آن که هر گروه جداگانه به ارائه و بررسی ایده پرداخته و در پایان گروه ها حاصل کار خود را ارائه دهند، این کار با مشارکت همه دانش آموزان کلاس بعنوان یک گروه بزرگ صورت گرفته و با نوشتن ایده ها توسط یک منشی بر روی تخته سیاه آغاز شده و سایر مراحل کار اعم ازبارش ایده ها ،طبقه بندی و ارزش گذاری ایده ها با نظارت معلم پی گیری می شود.