برگزاری دوره جدید حرفه وفن دوم راهنمایی در شهرستان خوی
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٤   کلمات کلیدی:

با سلام

در دبیرستان بوعلی جمعه ٢٧ دی ماه ١٣٨٧ دوره در شهرستان خوی برگزار شد

اطلاعات بیشتر در ادامه مطلب می توانید مشاهده کنید


کد دوره ٩٣٠٠٠٢٠٣ بنام بررسی تحلیل و روش تدریس حرفه وفن پایه دوم راهنمایی و بازآموزی مبانی علمی آن

جمعه ٢٧ دی ماه ١٣٨٧  در دبیرستان بوعلی و مدت زمان دوره ۴٠ ساعت که ٢۵ ساعت نظری و ١۵ ساعت عملی می باشد و از ٨۵/١/۵ تا ٨٧/١٢/٢٨  مدت اعتبار این دوره می باشد  و استاد مربوطه آقای سید عربی می باشد

هدف آموزشی دوره : از فراگیر انتظار می رود در پایان دوره

١- فلسفه و اهداف کلی درس را در دوره تحصیلی راهنمایی توضیح دهد ٢- رویکردها و جهت گیری های برنامه ریزی را توضیح دهد ٣- مفاهیم تعاریف و اصطلاحات علمی درسی را تشریح کند ۴- رویکردهای یاددهی - یادگیری و ارزشیابی متناسب هر فصل را شناسایی کند ۵- فعالیت های آموزشی یا آزمایشی و کارگاهی هر موضوع درسی را سازماندهی کند ۶- هر یک از مباحث علمی درسی را تجزیه و تحلیل کند ٧- در آموزش درس از فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT  استفاده کند