آشنایی با گل ها
ساعت ٧:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱٧   کلمات کلیدی:

در شکل زیر گلهایی که در درس حرفه وفن دوم راهنمایی است    

بنفشه آفریقایی

        

گل میخک

 

حسن یو سف   

دیفن باخیا           
            
بگونیا رکس       

      

گل سانسوریا

  

گل خر زهره

گل پاپیتال