جعبه تقسیم :
ساعت ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱٦   کلمات کلیدی:

درانواع سیم کشی های روکاروتوکار برای انشعاب مدارهای الکتریکی فرعی ازمدار اصلی برای فضاهای مختلف ساختمان از وسایلی بعنوان محل انشعاب یا ترمینال استفاده می شود که به آنها جعبه تقسیم گفته می شود.

این وسایل در دونوع روکارو توکار ودر شکل ها و با جنس های مختلف ساخته شده وبه کار می روند. جعبه تقسیم ها محل اصلی ارتباط اجزای الکتریکی یک مدار بوده و ابتدا جریان برق وارد این وسایل می شود.

سیم های ورودی به جعبه تقسیم دریک مدار تکفاز عبارتند از: فاز، نول و ارت


فنر سیم کشی :

برای عبور دادن سیم ازداخل لوله های توکار ازفنر مخصوص سیم کشی استفاده می شود. این فنر از یک نوار نازک فولادی درست شده که به یک سر آن یک گوی فلزی وبه انتهای دیگر آن یک قالب فلزی متصل است.

هنگام سیم کشی ، فنر را از طرف گوی وارد لوله نموده ، پس از عبور دادن آن ازلوله وخارج کردن گوی ازداخل قوطی (جعبه تقسیم، کلید، پریزو...)، تعداد سیم های را که باید از داخل لوله عبور کند به قلاب طرف دیگر وصل می کنند سپس با کشیدن گوی سیم ها را از داخل لوله عبور می دهند.

لوله های سیم کشی توکار (خرطوم) :

در سیم کشی های توکار به منظور تعیین مسیر عبور سیم ها و محافظت از سیم هایی که در داخل دیوار عبور داده شده اند ، از لوله های پلاستیکی (خرطومی یا صاف)، استفاده می شود. معمولاً دوسر لوله ها به قوطی های انشعاب یا اجزای مدار از قبیل کلید، پریزو... ختم می شود تا پس از پوشیده شدن سطح روی دیوار ، به وسیله فنر سیم کشی بتوان ارتباط بین این قطعات را با عبور دادن سیم ها از داخل لوله های بین آنها به هم برقرار نمود.

ترمینال ها :

مورد مصرف : برای اتصال سیم ها به هم به وسیله پیچ می باشد وعموماً درتابلوهای توزیع مورد استفاده قرار می گیرد ووظیفه آن اتصال برق به تابلو وخروج برق به مصرف کننده ها است.

ساختمان ترمینال : ازدو قسمت هادی وعایق تشکیل شده است. قسمت هادی آن مانند یک بوش بوده که دوطرف آن، دوسوراخ قلاویز شده دارد که به وسیله پیچ می توان سیم را درداخل آن محکم کرد ، قسمت عایق آن که روی قسمت هادی راکاملاً می پوشاند وجنس عایق آن از کائوچو ، پلاستیک ویا چینی است.

ترمینال هل عموماً به صورت شاخه های دوازده خانه ای ویا به صورت تکی بوده که درداخل ریل ترمینال کنار یکدیگر قرار گرفته واز طرفین محکم می شوند.

جنس عایق : به رنگ های سیاه، سفید، خاکستری، یا زرد می باشد.

ترمینال ها ازنظر اندازه وآمپر مجاز برابر استاندارد سیم ها انتخاب می شوند.

فیش ها و سر سیم ها :

مورد مصرف : دربعضی ازاتصالات دستگاه های الکتریکی به جای پیچ از فیش استفاده می شود. فیش ها به سیم ها پرس ویا لحیم می شوند، تا عمل اتصاال راحت تر انجام شود. دراین گونه موارد مقاومت محل اتصال به کمتریم مقدار تقلیل پیدا می کند.

جنس فیش و سرسیم : جنس فیش ها از هادی آلومینیوم ، برنج ویا مس انتخاب می شوند.

فیش و یا سر سیم : باتوجه به استاندارد سیم ها انخاب می شوند.

نوار چسپ (لنت برق) :

مورد مصرف : جهت عایق بندی اتصالات سیم ها به کارمی رود. وقتی دو یا چند سیم را به هم اتصال می دهند قسمت هادی بدون روپوش ان را به وسیله نوار چسپ عایق بندی می کنند.

جنس وساختمان نوار چسپ : ازنوار نازک پلاستیک به پهنای 4/3 اینچ یا 19 میلیمترساخته شده که ازیک طرف به مواد چسبنده آغشته بوده تا هنگام عایق بندی روی هم چسبیده شده وباز نشود.

رنگ نوارچسپ : سیاه، سفید، زرد، قرمز، آبی ، سبز می باشد.

بست دوپایه :

برای نصب سیم ها در سیم کشی توکار روی دیوار و... استفاده می شود.