لیست وسایل کارگاه
ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/٢   کلمات کلیدی:

لیست حداقل وسایل موجود در کارگاه حرفه وفن مدارس


واحد

نام ابزار

تعداد کل

پایه

تعداد موجود

اسقاطی

تعداد مورد نیاز

سالم

معیوب قابل تعمیر

واحد فناوری سیستم

کامپیوتر

1دستگاه

سوم

 

 

 

 

مقوا رنگی و سفید

مقداری

اول تا سوم

 

 

 

 

قیچی

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

دستگاه چسب حرارتی

1عدد

دوم -سوم

 

 

 

 

واحد بــــــــــــــــــــــــرق و االکترونیک

فازمتر

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

سرپیچ

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

انبر دست

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

دم باریک

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

فیوز

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

سیم چین

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

سیم لخت کن

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

پیچ گوشتی

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

هویه برقی

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

سیم  لحیم

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

چکش سبک

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

سیم مسی نمره 5/1(خشک وافشان)

4 حلقه

اول تا سوم

 

 

 

 

کلیدیک پل

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

فیوز

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

کلید دو پل

5 عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

کلید تبدیل

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

سیم زنگ نمره 75/خشک

1 حلقه

سوم

 

 

 

 

قطعات مدار خبر کننده صوتی

10 سری

سوم

 

 

 

 

پریز

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

سرپیچ

5 عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

قطعات مدار چشمک  زن

15 سری

اول تا سوم

 

 

 

 

 

واحد بهداشت

 

 

 

 

 

 

فشار سنج،گوشی ،تب سنج پزشکی

 

 

 

1 سری

سوم

 

 

 

 

واحد کار باچوب

 

 

چوب درختهای مختلف

5سری

اول تا سوم

 

 

 

 

رنده دستی

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

اره دستی

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

اسکنه

2سری

اول تا سوم

 

 

 

 

مغار

2سری

اول تا سوم

 

 

 

 

چکش چوبی

2عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

دریل برقی

1عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

دریل دستی

1عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

گیره میز

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

میز کارگاهی

2عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

گونیای ساده

4عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

خطکش تیره دار

1 عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

 کمان اره مویی

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

تخته سه لایه

4 تخته

اول تا سوم

 

 

 

 

تیغه اره مویی

5 عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

چسب چوب

1قوطی

اول تا سوم

 

 

 

 

واحدکاربا فلز

خط کش فلزی

2عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

سوزن خط کش

3عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

پرگار ساده

2عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

سمبه نشان

2عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

قیچی ورق بری

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

اره آهن بر(کمان وتیغه)

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

گیره فلزکاری

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

مته و سرمته فلزی

1دستگاه

اول

 

 

 

 

سوهان (تخت و گرد)

5 سری

اول تا سوم

 

 

 

 

واحد ساختمان

 

تراز

3عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

تیشه کار

3عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

شمشه

3عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

تخته رسم

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

شاقول وکمچه وماله

3عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

خط کش و گونیا

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

واحد خوراک و پوشاک

چرخ خیاطی ساده دوزی

1دستگاه

دوم

 

 

 

 

قالب نان پنجره ای

5سری

سوم

 

 

 

 

رنده آشپزخانه

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

اجاق گاز

1عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

کارد آشپزخانه

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

ماهی تابه

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

سینی

5 عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

قابلمه

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

میل بافتنی

5جفت

اول تا سوم

 

 

 

 

واحدکشاورزی

آبپاش

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

بیلچه باغبانی

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

چنگک

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

گلدان کوچک

5عدد

اول تا سوم

 

 

 

 

شن کش

5عدد

اول

 

 

 

 

کلنگ

5عدد

اول تا سوم